Postgraduate opleiding Risk Management for Financial Institutions

Door de diverse crises is de financiële wereld ingrijpend veranderd.
De theorie en de praktijk van het risk management bleken niet in staat om de belangen van stakeholders te beschermen. Voor economen in het algemeen en risk managers in het bijzonder betekent dit dat het Neoklassieke evenwichtsparadigma en daaruit voortvloeiende aannames over het gedrag van de financiële markten en weerbaarheid van financiële instellingen, waar tot dusverre in de theorie en praktijk vanuit werd gegaan, een onvoldoende basis is voor academisch verantwoord en praktisch effectief risk management.

 

In 2010 is de ‘VU School of Finance & Risk Management’ gestart met de opleiding ‘Risk Management for Financial Institutions’. De opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen op het terrein van risicomanagement door een grotere nadruk op onder andere behavioural economics en het werken met onzekerheid en complexiteit met minder aandacht voor het werken met mainstream modellen van een geïdealiseerde stabiele wereld. De opleiding richt zich op professionals met een afgeronde academische opleiding in de economische wetenschappen die minstens enkele jaren werkervaring hebben op wo- of hbo+ niveau in de financiële sector. De opleiding stelt zich ten doel dat afgestudeerden op academisch niveau complexe risicomanagementvraagstukken zelfstandig of in multidisciplinaire teams kunnen analyseren, oplossen en daarover kunnen rapporteren. De opleiding richt zich op professionals in eerste, tweede en derde lijn risk management bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen en asset managers, maar ook consultants, actuarissen, toezichthouders en accountants die met deze instellingen werken. 

 

Op 30 april 2014 is de opleiding geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Door te voldoen aan internationaal erkende kwaliteitseisen heeft zij nu de universitaire Master of Science status. De VU is blij met de nu vastgestelde kwaliteit van wat door het NVAO panel "misschien wel de Risico Management opleiding van de toekomst” is genoemd.

 

Studenten van de opleiding ‘Risk Management for Financial Institutions’ zijn in het bijzonder enthousiast over de: 

  • geïntegreerde aanpak, dit is echt uniek in Nederland;
  • diversiteit van de studentengroep, je leert ontzettend veel van elkaar;
  • uitstekende link naar de praktijk;
  • actualiteit van de studie;
  • inspirerende docenten.

 

Voor verdere informatie over de opleiding en voor inschrijving verwijzen wij u graag naar: http://www.feweb.vu.nl/nl/opleidingen/postgraduate-opleidingen/risk-management-for-financial-institutions/

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018