Missie

Als beroepsvereniging bevordert de VBA de kwaliteit en integriteit van beleggingsprofessionals in Nederland. Wij bieden hen een platform voor de uitwisseling van kennis. Met kennis, onderwijs en onderzoeksondersteuning geven wij mede richting aan het beleggingsvak en de beleggingsindustrie in Nederland.

 

Hoe we deze missie vertalen in concrete acties is vastgelegd in een Strategienota. Tijdens de ALV van oktober 2016 heeft het bestuur de strategienota 2016-2019 toegelicht.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018