Veel gestelde vragen (FAQ)

 • Hoe kan ik PE punten verkrijgen?

  U kunt PE punten verkrijgen door het volgen van de verschillende bijeenkomsten, cursussen en opleidingen van de VBA. U kunt ook activiteiten volgen van andere opleidingsinstituten of organisaties. Ook kunt u PE punten verkrijgen als een bijvoorbeeld lid bent van een voor de VBA relevante commissie of een artikel publiceert.

  Ter inspiratie: Hoe 20 punten te bepalen?
  • Middag bijeenkomst VBA, 4 korte VBA lezingen en lidmaatschap VBA commissie
  • Artikel in VBA Journaal (4 pagina’s)
  • Driedaagse training Amsterdam Institute of Finance

 • Nu PE niet verplicht wordt heeft het dan nog zin om PE punten te registreren?

  Afwijzing van het voorstel om verplichtstelling van permanente educatie in te voeren betekent dat dit nu geen voorwaarde voor het lidmaatschap van de VBA wordt. De relevantie van permanente educatie is natuurlijk niet minder geworden.

  Het VBA ledenregister is openbaar en iedereen die hier toestemming voor heeft gegeven wordt hierin genoemd met ook de vermelding van behaalde PE punten. Iedere werkgever of potentiele werkgever kan dit overzicht dan ook raadplegen of een VBA lid aan PE doet. Dit kan dus relevant zijn.

  Nu is het zo dat het behalen van de DSI toets door de VBA wordt erkend als PE inspanning en PE punten hiervoor opgevoerd kunnen worden. Met DSI zijn we in gesprek of PE inspanningen die VBA leden registreren ook door DSI worden erkend. Concreet zijn we in gesprek of de VBA PE punten in de toekomst in plaats kunnen komen van de DSI kennistoets. Het gesprek hierover loopt dus. Tegelijkertijd wachten we op uitspraken van het Ministerie van Financiën hoe eisen ten aanzien van de vakbekwaamheid en vaardigheden van beleggingsprofessionals werkzaam in het MiFID II domein wettelijk verankerd gaan worden. Ook hier zouden de VBA PE punten relevant kunnen worden.

  Kortom, ook zonder de verplichtstelling kan het registreren van PE punten interessant zijn. En naar onze verwachting zal dit nog relevanter worden.

 • Voor welke activiteiten worden PE punten toegekend?

  Bij PE kunt u bij PE Puntensysteem het VBA Puntensysteem PE inzien en downloaden. In dit overzicht kunt u terugvinden welke activiteiten in aanmerking komen voor PE punten en hoeveel punten er voor een bepaalde activiteit worden toegekend.

 • Hoe vraag ik PE punten aan voor een externe cursus of bijeenkomst?

  Allereerst logt u in op de website. Bij PE > PE-puntenregistratie kiest u voor 'punten toekennen'. U klikt op 'externe cursus of bijeenkomst'.

 • Hoe voeg ik een nieuw tijdschrift toe?

  Allereerst logt u in op de website. Onder PE klikt u op PE-puntenregistratie, vervolgens op 'punten toekennen' en vervolgens op 'publicatie' en dan 'overig'.

 • Aan welke voorwaarden moet een verzoek voor accreditatie van een activiteit die niet op de registratiepagina staat?

  Voor het registreren van PE activiteiten die niet op de registratiepagina van de VBA website worden weergegeven moet een verzoek worden ingediend. Dit kan via de website onder het kopje 'overige, niet in de lijst staand'. Bij het indienen van een verzoek moet informatie worden geleverd aan de hand waarvan de kwaliteit en de relevantie kan worden beoordeeld. Leden dienen naar eigen inzicht te bepalen welke informatie in dit kader relevant is. Leden kunnen deze informatie leveren via de website, in de vorm van bijvoorbeeld weblinks, PowerPoint- en Word-documenten en PDF's.

 • Kan ik PE punten krijgen voor lidmaatschap van (VBA) commissies?

  Het beleid is op dit punt herzien waardoor het nu mogelijk is hiervoor PE punten te ontvangen, zowel voor commissies van de vereniging als externe commissies. Voor lidmaatschap van VBA commissies ontvangt u aan het begin van een nieuw kalender een link waarmee u uw lidmaatschap over het voorgaande jaar eenvoudig kunt registreren.
  Voor deelname aan externe commissies kunt u een verzoek in dienen bij PE-puntenregistratie > punten toekennen > 'overige, niet in de lijst staand'.

 • Tot wanneer is het mogelijk om een PE activiteit te registreren?

  Sinds 1 januari 2014 wordt uit praktisch oogpunt gewerkt met een vervaltermijn waarin PE activiteiten moeten worden geregistreerd. PE activiteiten moeten nu maximaal één jaar na voltooiing worden geregistreerd.

 • Waar kan ik een actueel overzicht vinden van het behaalde aantal PE punten van VBA leden?

  Op de website onder de submenu’s Over de VBA > Leden > Ledenlijst wordt weergegeven hoeveel PE punten alle leden gedurende het huidige en de twee voorgaande jaren hebben behaald.

 • Hoe werkt het registreren van meerjarige opleidingen?

  Middels de website kan jaarlijks na het voltooien van een studiejaar de behaalde punten geregistreerd worden. U logt in op de website en gaat naar PE-puntenregistratie > punten toekennen. Daarna kunt u kiezen welke meerjarige opleiding het betreft en in welke periode u een studiejaar heeft afgerond.
  Accreditatie van meerjarige opleidingen die niet in het overzicht zijn opgenomen kunt u aanvragen zoals u ook een ‘externe cursus of bijeenkomst’ aanvraagt.

 • Hoe werkt het vrijstellingssysteem voor de VU-VBA, RMFI en CFA opleidingen?

  Sinds 1 juni 2014 is er in het PE reglement een vrijstelling van het volgen van permanente educatie na het behalen van het diploma VU-VBA Investment Management, Risk Management for Financial Institutions of CFA level III opgenomen. Deze opleidingen duren drie jaar. Na het voltooien van deze opleidingen wordt verondersteld dat de aanwezige kennis actueel is. Daarom krijgen deze leden een vrijstelling van PE toegewezen die dezelfde lengte heeft als de duur van de opleidingen, drie jaar.

  In de praktijk werkt het systeem als volgt:
  Wanneer u registreert dat u jaar 3 heeft behaald van de VU-VBA dan wel Risk Management for Financial Institutions opleiding of CFA level III, dan worden automatisch in de drie opvolgende jaren zogenaamde 'vrijstellingspunten' geboekt. Deze zijn gelijk aan het aanbevolen aantal uren dat een lid jaarlijks aan PE besteedt. In geval van afgestudeerden aan de Risk Management opleiding, zijn deze vrijstellingspunten gelijk aan de jaarlijkse verplichting.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018