discussie

Artikel over Permanente Educatie roept genuanceerde en contructieve reacties op

15 april 2014

In het laatste VBA Journaal is een kort artikel geplaatst over Permanente Educatie (PE) en een mogelijke verplichtstelling daarvan bij de VBA. De oproep om te reageren heeft gewerkt. Een aantal reacties is geplaatst op onze website, een aantal reacties is op verzoek van de schrijver van de reactie niet geplaatst.

Permanente educatie: zorgplicht voor u zelf!

 

Het overall beeld van de reacties is genuanceerd en constructief. De onderliggende toon is dat een gefaseerd invoeren van verplichte PE, met een gemiddelde belasting van 2 dagen per jaar een goede route is. Voorwaarde is uiteraard inhoudelijk interessante opleidingsmogelijkheden, die toegevoegde waarde hebben in ieders eigen werkzaamheden.

 

De meeste reacties zijn dus positief (PE hoort bij het vak), maar met een paar zorgen.

De grootste uitgesproken zorg is een verdubbeling van PE verplichtingen, omdat er al verplichtingen zijn uit bijvoorbeeld een DSI registratie. We willen daar met nadruk van stellen dat we DSI verplichtingen zullen erkennen als PE-inspanningen, ook voor de VBA. Ook verplichtingen uit hoofde van andere organisaties met raakvlak met het beleggingsvak willen we erkennen.

 

Een tweede zorg is het ontbreken van een breed aanbod bij de VBA. De VBA biedt zelf goede PE modules aan, maar het aantal is beperkt. We zullen daarom opleidingen van buiten de VBA erkennen, een accreditatiecommissie bestaat al en doet dit al op verzoek van leden.

We willen leden zo veel mogelijk keuzevrijheid bieden. Waar en op welke manier kennis wordt vergaard, is niet relevant.

 

Als bestuur voelen we ons gesterkt in het verder uitwerken van geleidelijke invoering van een vorm van verplichte educatie behorende bij het lidmaatschap van de VBA. We zullen in het zomernummer van het VBA Journaal een voortgangsverslag geven. Verbreding van het aanbod met zowel eigen VBA modules als geaccrediteerde externe opleidingen is een belangrijke eerste stap.

REAGEER > waardering:
0 stemmen

Om misbruik tegen te gaan dient u ingelogd te zijn.
AANMELDEN >
Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018